DLA PRZYKŁADU

Dla przykładu studia pomagisterskie przebiegają w Ameryce według ściśle przemyślanego i dokład­nie zorganizowanego systemu, obejmującego ogro­mną ilość obowiązujących wykładów i egzaminów, które poprzedzają dopuszczenie studenta do pro­wadzenia badań. Ten sztywny, rygorystyczny sy­stem został stworzony częściowo po to, by uzupeł­nić niedostatki studiów przedmagisterskich, stał się jednak samoistną instytucją, absolutnie niepodobną do systemu niemieckiego, w którym doktorant może sobie dowolnie wybierać wykłady i seminaria. Amerykańskie studia doktoranckie dają zawo­dowy szlif, jeżeli chodzi o znajomość języka facho­wego oraz technik prowadzenia badań naukowych. Doprowadzają młodego naukowca drogą formalne­go kształcenia do samej granicy nieznanego, wpro­wadzając go w najnowocześniejsze metody i naj­nowsze odkrycia, dają mu możność zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy niemal przed jej osta­teczną aprobatą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.