KIEROWNICZE STANOWISKA

Piastując stanowiska kierowni­ków katedr, dyrektorów ośrodków badawczych, pro­fesorów czy wykładowców sprawują oficjalną wła­dzę nad swymi kolegami. Patrząc z zewnątrz od­nosi się wrażenie, że w świecie nauki, podzielonym jak gdyby na małe komórki rządzone przez odpo­wiedzialnych za nie urzędników, stopień biurokra- tyzacji jest o wiele wyższy niż w szeregu innych zawodów, na przykład w medycynie, prawie czy architekturze, których pracownicy do dziś dnia wy­konują często swój zawód w formie praktyki pry­watnej.Ale jest to wrażenie złudne. Wraz z doktoratem naukowiec otrzymuje dużą swobodę, jeżeli chodzi o wybór tematu i sposób prowadzenia badań. Rzad­ko kiedy pracuje w ramach ustalonego wymiaru godzin, na ogół domaga się zwolnienia z obowiązku „podpisywania listy obecności” i dużą część oficjal­nego dnia pracy spędza na pogawędkach, piciu kawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.