NORMALNE PRACE NAUKOWE

Oczywiście słowa ulegają często petry­fikacji, a zawarte w żargonie naukowym arbitralne « podziały i rozróżnienia zastygają w formie nieprzezwyciężalnych systemów myślowych — ale sa to niebezpieczeństwa, od których nie jest wolna żadna poważna wymiana myśli. Ezoteryczność pracy na­ukowej wynika raczej z lenistwa i powodowanej skromnością tendencji do naśladownictwa niż z aro­gancji czy też chęci zadziwienia innych. Normalne prace naukowe określa się czasami mianem „podstawowej” literatury naukowej. Są to utrwalone opisy przeprowadzonych badań, groma­dzone w bibliotekach w oprawnych tomach pism fachowych.Istnieją zarówno dobre, jak i złe pisma, toteż śledzimy jedynie te, które mogą zawierać do­bre prace szanowanych autorów. Istnieje coś w ro­dzaju prawa specjalizacji, zgodnie z którym licz­ba pism zawierających istotnie ważne prace doty­czące poszczególnych tematów pozostaje zawsze ta­ka sama; po prostu odbiorca zawęża pole swoich zainteresowań tak, by przypływ informacji był nie­zmienny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.